Contributie

Contributie

Voor het seizoen 2019-2020 zijn de volgende tarieven (per uur per jaar) vastgesteld:

Basisuur: € 180,00
2e en 3e uur: € 109,50
4e uur en verder € 77,50
Inschrijfgeld € 12,50 (eenmalig)

Basis uur: € 180,00

2e en 3e uur: € 109,50

4e uur en verder € 77,50

Inschrijfgeld € 12,50 (eenmalig)

De contributie wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd door ClubCollect (meer informatie hierover onderaan deze pagina).
Bij inschrijving in het lopende seizoen wordt voor de resterende maanden contributie geheven.

Alle extra uren buiten het basisuur per kind worden per gezin berekend.

Het lidmaatschap wordt per 1 juli stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.

Er vindt geen restitutie plaats bij tussentijdse beëindiging.

Incasso informatie

SV Irene werkt vanaf komend seizoen (2018/2019) voor haar incassi met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat bijvoorbeeld het versturen van betaalverzoeken automatiseert. ClubCollect is een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. ClubCollect is geen incassobureau.

Wat gaat er veranderen?
Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken: hier kunt u kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als u ineens betaalt, heeft u de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen, gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijgt u een aankondiging zodat u altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
Enkele persoonsgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens worden nooit verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).